Jednou zo základných požiadaviek pri založení firmy s.r.o. je sídlo spoločnosti. Táto povinnosť však neznamená mať vlastnú nehnuteľnosť postačí označené sídlo spoločnosti v zmysle zákona.

Na adrese sídla nemusí vlastník, ani konateľ spoločnosti sedieť každý deň. Postačí mať danú adresu zapísanú v Obchodnom a Živnostenskom registri na základe zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje prenájom sídla s.r.o.

Služba sídlo spoločnosti je moderné a praktické riešenie úspory nákladov na prevádzku sídla Vašej spoločnosti. V princípe to znamená poskytnutie našich priestorov ako sídlo vašej spoločnosti. Naša adresa bude uvedená ako Vaša adresa v obchodnom registri, na Vašom webe, bude slúžiť ako Vaša poštová adresa atď.

V prípade potreby si na adrese spoločnosti na pracovné stretnutia, v prípade daňovej kontroly a pod. môžete prenajať zasadacie priestory na adrese sídla Vašej spoločnosti.